LCD TZ33

LCD TZ33 - Wtykowy termostat elektroniczny 5˚C÷35˚C, 16(3) A, 230V powiększ

Wtykowy termostat elektroniczny 5˚C÷35˚C, 16(3) A, 230V

Więcej informacji w katalogu produktów, który można pobrać z naszej strony WWW.

GB Plug-in electronic thermostat 5˚C÷35˚C, 16(3) A, 230V

IT Termostato elettronico a piolo 5˚C÷35˚C, 16(3) A, 230V

SK Zásuvný elektoronický termostat 5˚C÷35˚C, 16(3) A, 230V

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty