SCL-107

Regulator pompy C.W.

SCL-107 -  Regulator pompy C.W.powiększ

Regulator SCL-107 przeznaczony jest do sterowania różnego rodzaju odbiornikami w zależności od potrzeb. Zadaniem regulatora jest wyłączanie odbiornika (np. wentylatora), jeśli temperatura przekroczy żądaną wartość. Temperatura wyłączenia odbiornika regulowana jest potencjometrem w zakresie 20°C do 80° C. Odbiornik załączy się ponownie, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o 2° C poniżej temperatury zadanej (nastawianej potencjometrem). Regulator SCL-107, prócz potencjometru posiada przełącznik, który służy do załączenia regulatora. Jest to sygnalizowane zaświeceniem się diody zielonej, natomiast praca odbiornika sygnalizowana jest zaświeceniem się diody czerwonej. Regulator zabezpieczony jest bezpiecznikiem topikowym rurkowym WT 1A.

GB Hot water pump controlle

IT Regolatore pompa C.W.U

SK Regulátor èerpadla TÚ

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty