SCL-107K

Regulator (DWUSTYKOWY), pompa C.O., nadmuch

SCL-107K - Regulator (DWUSTYKOWY), pompa C.O., nadmuchpowiększ

Regulator SCL – 107K przeznaczony jest do sterowania nadmuchem i pompą obiegu wody C.O. Temperatura załączenia pompy C.O. regulowana jest potencjometrem w zakresie 20°C do 80°C. Pompa C.O. wyłącza się, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o 2°C poniżej temperatury zadanej (nastawianej potencjometrem). Po wyłączeniu się pompy C.O. załącza się nadmuch. Reasumując nadmuch pracuje do temperatury ustawionej na potencjometrze, a powyżej niej pracuje pompa C.O. Załączenie pompy C.O. dopiero po przekroczeniu żądanej wartości temperatury pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca sięgają nawet 60%), jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją. SCL – 107K, oprócz potencjometru posiada przełącznik, który służy do załączenia regulatora.

GB Controller (TWO-PIN), central heating pump, air-blow

IT Regolatore (BICONTATTO), pompa di riscaldamento centrale, soffio

SK Regulátor (DVOJDOTYKOVÝ)

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty