SCL-109 MAX

Regulator pompy C.O

SCL-109 MAX -  Regulator pompy C.Opowiększ

Regulator SCL – 109 MAX przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. Zadaniem regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy żądaną wartość. Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca sięgają nawet 60%), jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją. Temperatura załączenia pompy regulowana jest potencjometrem w zakresie 20°C do 80°C. Pompa wyłącza się, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o 2°C poniżej temperatury zadanej (nastawianej potencjometrem). Regulator SCL – 109 MAX , prócz potencjometru posiada przełącznik, który służy do załączenia regulatora (jest to sygnalizowane zaświeceniem się diody zielonej). Kolejne dwie diody świecące sygnalizują: Żółta – pracę pompy C.O. Czerwona – przerwę (postój) Regulator zabezpieczony jest bezpiecznikiem topikowym rurkowym WT 1A.

GB Central heating pump controller

IT Regolatore pompa di riscaldamento centrale

SK Regulátor èerpadla ÚK

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty