SCL-109

Regulator pompy C.O

SCL-109 -  Regulator pompy C.Opowiększ

Regulator SCL-109 przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. Zadaniem regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy żądaną wartość. Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca sięgają nawet 60%), jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność maleją koszty związane z eksploatacją. Temperatura załączenia pompy regulowana je potencjometrem w zakresie 20°C do 80°C. Pompa wyłącza się, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o 2°C poniżej temperatury zadanej (nastawianej potencjometrem). Regulator SCL-109, prócz potencjometru posiada przełącznik, który służy do załączenia regulatora (jest to sygnalizowane zaświeceniem się diody zielonej). Diody żółta i czerwona sygnalizują odpowiednio pracę i postój.

GB Central heating pump controller

IT Regolatore pompa di riscaldamento centrale

SK Regulátor èerpadla ÚK

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty