SCL-109A

Regulator pompy C.O.

SCL-109A - Regulator pompy C.O. powiększ

Regulator SCL-109 Anty-Stop przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. Zadaniem regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy żądaną wartość. Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca sięgają nawet 60%), jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją. Temperatura załączenia pompy regulowana jest potencjometrem w zakresie 20°C do 80°C. Pompa wyłącza się, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o 2°C poniżej temperatury zadanej (nastawianej potencjometrem).Regulator SCL-109 Anty-Stop, prócz potencjometru posiada trzy przełączniki. Pierwszy przełącznik służy do załączania regulatora, drugi, koloru czerwonego służy do ręcznego załączenia pompy, natomiast trzeci służy do zmiany funkcji z Automatu na Anty-Stop (przełącznik na pozycji „0", świeci się dioda zielona):

 

  • Automat - sterownik reaguje na temperaturę ustawioną na potencjometrze
  • Anty-Stop - pompa załącza się cyklicznie na 10 sekund co 42 godziny

 

Funkcja ta szczególnie przydatna jest poza sezonem grzewczym, nie dopuszczając do zablokowania pompy przez osadzający się kamień.Trzy diody świecące sygnalizują:

 

  • żółta - praca pompy
  • czerwona - przerwa (postój pompy)
  • zielona - włączenie funkcji Anty-Stop

 

GB Central heating pump controller

IT Regolatore pompa di riscaldamento centrale

SK Regulátor èerpadla ÚK

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty