SCL-109P

Regulator (DWUSTYKOWY), pompa C.W.U./C.O.

SCL-109P - Regulator (DWUSTYKOWY), pompa C.W.U./C.O.powiększ

Regulator SCL – 109P przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. oraz pompą C.W.U. Temperatura załączenia pompy C.O. regulowana jest potencjometrem w zakresie 20°C do 80°C. Pompa C.O. wyłącza się, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o 2°C poniżej temperatury zadanej (nastawianej potencjometrem). Po wyłączeniu się pompy C.O. załącza się pompa C.W.U. Reasumując pompa C.W.U. pracuje do temperatury ustawionej na potencjometrze, a powyżej niej pracuje pompa C.O. Załączenie pompy C.O. dopiero po przekroczeniu żądanej wartości temperatury pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca sięgają nawet 60%), jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją. Regulator SCL – 109P , prócz potencjometru posiada przełącznik, który służy do załączenia regulatora. Sygnalizacja świetlna poszczególnych pomp:

  • POMPA C.W.U. – kolor czerwony
  • POMPA C.O. – kolor niebieski

Regulator zabezpieczony jest bezpiecznikiem topikowym rurkowym WT 1A.

GB Controller (TWO-PIN), hot water/central heating pump

IT Regolatore (BICONTATTO) pompa C.W.U./riscaldamento centrale

SK Regulátor (DVOJDOTYKOVÝ), TÚV/ ÚK

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty