SCL-109R

Regulator pompy C.O. (praca ręczna)

SCL-109R - Regulator pompy C.O. (praca ręczna)powiększ

Regulator SCL-109R przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. Zadaniem regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy żądaną wartość. Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca sięgają nawet 60%), jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją. Temperatura załączenia pompy regulowana jest potencjometrem w zakresie 20°C do 80°C. Pompa wyłącza się, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o 2°C poniżej temperatury zadanej (nastawianej potencjometrem). Regulator SCL-109, prócz potencjometru posiada dwa przełączniki. Pierwszy przełącznik służy do załączania regulatora (jest to sygnalizowane zaświeceniem się diody zielonej), natomiast drugi koloru czerwonego służy do ręcznego ząłącznia pompy. Kolejne dwie diody świecące sygnalizują:

  • żółta - pracę
  • czerwona - przerwę (postój)

GB Central heating pump controller (hand work)

IT Regolatore pompa di riscaldamento centrale (lavoro manuale)

SK Regulátor èerpadla ÚK (ruèná práca)

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty