SCL-116

Sterownik kotła C.O. steruje pompą C.O., nadmuchem

SCL-116 - Sterownik kotła C.O. steruje pompą C.O., nadmuchempowiększ

Regulator SCL-116 przeznaczony jest do sterowania wentylatorem, oraz pompą obiegu wody C.O. Regulator wyposażony jest w wyświetlacz LED (2 cyfry),na którym standardowo wyświetlana jest aktualna temperatura mierzona przez czujnik (temperatura pieca ). Jeśli temperatura aktualna jest niższa od temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu pracy, w przeciwnym wypadku regulator jest w cyklu podtrzymania. Wentylator, i pompa zostają załączone przy temperaturze pieca równej 30°C (z histerezą wynoszącą 2°C ). Poniżej tej temperatury nie pracują.

GB The central heating boiler driver controls the central heating pump, air-blow

IT Combinatore caldaia di riscaldamento centrale – comanda la pompa di riscaldamento centrale, soffio

SK Riadiaci èlen kotla ÚK, riadi èerpadlo ÚK, nafukovanie

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty