SCL-116P

Sterownik kotła C.O. steruje pompą C.O., nadmuchem

SCL-116P - Sterownik kotła C.O. steruje pompą C.O., nadmuchempowiększ

Regulator SCL-116P przeznaczony jest do sterowania wentylatorem, oraz pompą obiegu wody C.O. Regulator wyposażony jest w wyświetlacz LED ( 2 cyfry ),na którym standardowo wyświetlana jest aktualna temperatura mierzona przez czujnik ( temperatura pieca ). Jeśli temperatura aktualna jest niższa od temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu pracy, w przeciwnym wypadku regulator jest w cyklu podtrzymania. Wentylator, i pompa zostają załączone przy temperaturze pieca równej 30˚C ( z histerezą wynoszącą 2 ˚C ). Poniżej tej temperatury nie pracują.

GB The central heating boiler driver controls the central heating pump, air-blow

IT Combinatore caldaia di riscaldamento centrale – comanda la pompa di riscaldamento centrale, soffio

SK Riadiaci èlen kotla ÚK, riadi èerpadlo ÚK, nafukovanie

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty