SCL-117

Sterownik pompy C.W.U.

SCL-117 - Sterownik pompy C.W.U.powiększ

Regulator SCL – 117 przeznaczony jest do sterowania pompą C.W.U. Temperatura wyłączenia pompy regulowana jest potencjometrem w zakresie 0°C - 90°C. Pompa załącza się, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o histerezę (1°C - 10°C) poniżej temperatury zadanej (nastawianej potencjometrem). Regulator wyposażony jest w wyświetlacz LED ( 2 cyfry ),na którym standardowo wyświetlana jest aktualna temperatura mierzona przez czujnik. Przycisk (Podgląd/Histereza) przełącza regulator w tryb podglądu i ustawienia temperatury zadanej (ten sam efekt można osiągnąć zmieniając położenie potencjometru, w czasie gdy regulator znajduje się w trybie wyświetlenia temperatury rzeczywistej) . W tym trybie regulator wyświetla temperaturę zadaną . Potencjometr służy do zmiany jej wartości . Tryb ten jest sygnalizowany zapaleniem się diody świecącej LED. Dłuższe przytrzymanie przycisku przełącza regulator w tryb podglądu i ustawienia histerezy temperatury zadanej. W tym trybie wyświetlacz będzie pulsował.

GB Hot water pump driver

IT Combinatore pompa C.W.U.

SK Riadiaci èlen èerpadla TÚV

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty