SCL-118

Sterownik nadmuchu

SCL-118 - Sterownik nadmuchupowiększ

Regulator SCL – 118 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem kotła C.O. Regulator wyposażony jest w wyświetlacz LED ( 2 cyfry ),na którym standardowo wyświetlana jest aktualna temperatura mierzona przez czujnik ( temperatura pieca ). Jeśli temperatura aktualna jest niższa od temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu pracy, w przeciwnym wypadku regulator jest w cyklu podtrzymania. Nadmuch zostaje załączony przy temperaturze kotła równej 30˚C ( z histerezą wynoszącą 2 ˚C ). Poniżej tej temperatury nie pracuje . Za pomocą przycisków oraz potencjometru można zmieniać ustawienia regulatora.

GB Air-blow driver

IT Combinatore soffio

SK Riadiaci èlen nafukovania

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty