SCL-119

Sterownik pompy C.O.

SCL-119 - Sterownik pompy C.O.powiększ

Regulator SCL – 119 przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. Zadaniem regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy żądaną wartość. Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną ( oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca sięgają nawet 60%), jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją. Temperatura załączenia pompy regulowana jest potencjometrem w zakresie 0°C - 90°C. Pompa wyłącza się, jeśli temperatura rzeczywista spadnie o histerezę (1°C - 10°C) poniżej temperatury zadanej (nastawianej potencjometrem). Regulator wyposażony jest w wyświetlacz LED ( 2 cyfry ),na którym standardowo wyświetlana jest aktualna temperatura mierzona przez czujnik.

GB Central heating pump driver

IT Combinatore pompa di riscaldamento centrale

SK Riadiaci èlen èerpadla ÚK

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty