SCL-600

SCL-600 - Sterownik kotła C.O. steruje pompą C.O., pompą C.W.U., nadmuchem, podajnikiem powiększ

Sterownik kotła C.O. steruje pompą C.O., pompą C.W.U., nadmuchem, podajnikiem

Sterownik SCL-600 przeznaczony jest do pracy z kotłami c.o. Steruje pracą:

  • podajnika
  • nadmuchu
  • pompa obiegu wody (c.o.)
  • pompa ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

Więcej informacji w katalogu produktów, który można pobrać z naszej strony WWW.

GB The central heating boiler driver controls the central heating pump, hot water pump, air-blow, feeder

IT Combinatore caldaia di riscaldamento centrale comanda la pompa di riscaldamento centrale, pompa C.W.U., soffio, alimentatore

SK Riadiaci èlen kotla ÚK riadi èerpadlo ÚK, èerpadlo TÚV, nafukovanie, podávaè

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty