SK-30

SK-30 - Sterownik kotła C.O. steruje pompą C.O., pompą C.W.U., nadmuchem, podajnikiem powiększ

Sterownik kotła C.O. steruje pompą C.O., pompą C.W.U., nadmuchem, podajnikiem

Więcej informacji w katalogu produktów, który można pobrać z naszej strony WWW.

GB The central heating boiler driver controls the central heating pump, hot water pump, air-blow, feeder

IT Combinatore caldaia di riscaldamento centrale comanda la pompa di riscaldamento centrale, pompa C.W.U., soffio, alimentatore

SK Riadiaci člen kotla ÚK riadi čerpadlo ÚK, čerpadlo TÚV, nafukovanie, podávač

« Zobacz pozostałe produkty

Produkty